LED-valaistus

Erikoistumista – osaamista

Sähkö-Sarsa on keskittynyt ulkovalaistukseen ja suurten sisätilojen valaistukseen. Hallikohteiden lisäksi olemme olleet mukana salien ja kokoustilojen valaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Teemme yhteistyökumppaniemme kanssa mm. salien valaistuksen modernisointiprojekteja. Toteutus on aina lähtökohtaisesti kohteensa näköinen. Se edellyttää osaavaa suunnittelua sekä sopivien valaisinten löytämiseksi että erilaisten ohjausjärjestelmien sovittamiseksi.

LED valaisimemme ja niiden syöttö- ja ohjausratkaisut ovat pääasiassa kotimaista suunnittelua ja tuotantoa. Kotimaisuus ja laatu ovat ne pääkriteerit, joilla tuotteemme ja yhteistyökumppanimme valitsemme.

Kustannussäästö

LED-valaisimilla saavutetaan parhaassa tapauksessa jopa 70%:n säästö. Kun ne vielä liitetään osaksi ohjausjärjestelmää, niin säästö voi olla 80-90%. Ohjausjärjestelmä voi esimerkiksi tunnistaa liikkeen ja sytyttää tai nostaa valotason maksimiin liikettä havaitessaan, ja sammuttaa tai himmentää tietyn ajan kuluttua kun tilassa ei enää olla,

Jo pienikin himmentäminen pidentää LED:in elinikää, jopa kaksinkertaistaa sen. Myös se tuo lisää kustannussäästöjä.

Dialux-suunnitelma

Projektikohtaisesti teemme valaistussuunnitelman (Dialux-ehdotuksen). Siitä kertoo sen  valaisinmäärä, jolla tavoiteltu valaistustaso saavutetaan. Se osoittaa havainnollisesti valon jakautumisen kohteessa. Usein energiansäästön ohella tavoitellaan myös aiempaa parempaa ja tasaisempaa valaistusta.

Tarvittaessa tehdään energiansäästölaskelma asiakkaalta saaduilla todellisilla lähtöarvoilla, joissa voidaan ottaa huomioon myös todelliset tai arvioidut huoltokustannukset. Laskelma kertoo pelkistetysti investoinnin takaisinmaksuajan sekä vuosittaiset säästöt energia- ja huoltokuluissa.

Elinkaarimalli

Oikein toteutettujen LED-valaisinten paloaika on moninkertainen verrattuna perinteisiin valonlähteisiin. Parhaat LED-valaistusjärjestelmät toimivat ilman huollontarvetta jopa 20 vuotta, riippuen tietenkin päivittäisistä valaisuajoista. LED on elinkaarimallilla arvioiden energian säästössä ylivoimainen valonlähde. Takaisinmaksuaikansa jälkeen se tuo asiakkaalle puhdasta säästöä pitkälti toistakymmentä vuotta.

Myös huollon tarpeen väheneminen voi olla käyttäjälle merkittävä tekijä varsinkin, jos valaisimet on sijoitettu vaikeapääsyisiin paikkoihin tai tiloissa, joissa vaihtotyö aiheuttaa tuotannonmenetyksiä.

Kustannushyötyjen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden pienentää ympäristön kuormitusta. Moni yritys näkee myös siinä lisäarvoa, onhan se tärkeä imagotekijänä.