Sähkönlaadun mittaus

Sähkö-Sarsa tarjoaa myös sähkönlaadun mittauspalveluita.

Voimme tehdä sekä lyhytaikaisia sähkön laadun tarkistusmittauksia että pitkäkestoisempia mittausjaksoja. Mittaustulosten analyysin jälkeen asiakas saa raportin sähkön laadusta ja tarvittaessa kirjallisen selvityksen.

Tarkka sähkönlaadun mittaaminen varmistaa, että sähkö on riittävän hyvälaatuista ja paikantaa mahdolliset häiriölähteet. Ongelmat sähkönlaadussa aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, laitevaurioita ja pahimmillaan vaaratilanteita.

Sähkönlaadun häiriöt voivat liittyä jännitteeseen, virtaan tai taajuuteen. Häiriöt voivat olla peräisin kuluttajan sähköjärjestelmistä, kuluttajan kuormista tai sähkönjakeluverkosta.