SiMAP-lämmönsäätö

SiMAP mittaus-, lämmönsäätö- ja taloautomaatiojärjestelmät

SiMAP – paljastaa kiinteistön lämmityksen ja ilmanlaadun ongelmakohdat. Si-Tecno Oy:n kehittämä SiMAP mittasalkku on helppokäyttöinen työkalu kiinteistöjen tilapäisiin mittauksiin. Siitä edelleen kehitetty SiMAP mittaus- ja säätöjärjestelmä on edullinen täydelliseksi taloautomaatiojärjestelmäksi laajennettava lämmityksensäätöjärjestelmä.

S-S Simap automaatio-7Vasemmalla SiMAP mittasalkku, joka 63-310x200koostuu salkussa olevasta keskusyksiköstä, erilaisista langattomista antureista ja internetpohjaisesta käyttöliittymästä. Mittaustiedot saadaan reaaliaikaisesti tietokoneelle, jossa niitä voidaan tarkastella esimerkiksi halutunlaisina trendikäyrinä.

Oikealla  SiMAP säätöjärjestelmä, joka on mittasalkusta edelleen kehitetty kiinteä mittaus- ja lämmönsäätölaitteisto. Myös sen mittaustuloksia voidaan seurata tietokoneelta. Lämmönsäätöjärjestelmän avulla on päästy jopa 20%:n säästöihin lämmitysenergiakuluissa.

 

Mittasalkku

SiMAP MITTAUS on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön tilapäisiin mittauksiin.

SiMAP MITTAUS koostuu mittaussalkun yhteyteen tapauskohtaisesti koottavasta anturipaketista. Langattomat mitta-anturit auttavat löytämään nopeasti lämmityksen, suhteellisen kosteuden ja ilmanlaadun ongelmakohdat.

Sillä voidaan mitata ja tutkia mm. rakennusten lämpöjakautumaa, sisäilman laatua ja ilmastoinnin toimivuutta. Lisäksi sillä voidaan valvoa mm. rakennusaikaista rakenteiden kuivumista tai kosteusvaurioiden kuivatusta.

Mittaus tehdään pitkäaikaismittauksena, joka tallentuu serverille ja sitä voidaan seurata käyttäjän tietokoneelta. Käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja sieltä saa helposti monipuolista trenditietoa mittauksista.

Anturit kulkevat kätevästi mittasalkussa. Salkkuun mahtuu 16 anturia, mutta mittausprojektissa voi olla kymmeniä, jopa satoja antureita.

 

Lämmönsäätöjärjestelmä

SiMAP SÄÄTÖ on mittalaukusta kehittynyt kiinteästi asennettava kiinteistön lämmönsäätöjärjestelmä. Sitä apuna käyttäen voidaan kerrostalokohteen patteriverkosto tasapainottaa helposti, jonka jälkeen automatiikka säätää lämmitysveden kiertoa ja pitää lämpötilan tasaisena kautta vuoden. Järjestelmän avulla on päästy 0,3 asteen tarkkuuteen ja jopa noin 20%:n säästöihin energiakuluissa.

SiMAP SÄÄDÖN etuja ovat helppokäyttöisyys, se reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin, suuret energian säästöt, edullinen järjestelmä ja helppo asentaa.

SiMAP säädön etuja ja hyötyjä

S-S Simap automaatio-6* Hyödyntää asumisesta syntyvää hukkaenergiaa. tarkka säädin tunnistaa mm. ihmisten ja kodinkoneiden tuottaman lisälämmön ja säästää sen lämmityksessä.

* Tasaa lämpötilanvaihteluita ja hyödyntää rakenteisiin sitoutunutta lämpöenergiaa. Parantaa näin asumismukavuutta.

* Merkittävä energiakustannusten säästö, kohteesta riippuen 10 – 20%. Takaisinmaksuaika edulliselle järjestelmälle on 2 – 4 vuotta.

* Jatkuva mittaus paljastaa ongelmatilanteita, joihin voidaan reagoida ajoissa.

* Nähdään kiinteistön lämmityksen kokonaistila, josta on apua mm. patteriverkoston tasapainotuksessa. Oikein säädetty kiinteistö vähentää energiakustannuksiaan.

* Jatkuva mittaus toimii laadun varmenteena korjaustoimien jälkeen.

* Helppo ja nopea asentaa mihin tahansa kiinteistöön, langattomat anturit helpottavat asennusta. Useimmissa kerrostaloissa asennus vie vain 1 – 2 päivää.

 

Taloautomaatio

SiMAP Automaatio on Säädöstä edelleen kehitetty järjestelmä, joka laajenee täydelliseksi taloautomaatiojärjestelmäksi. Siihen voidaan liittää ilmanvaihto, lämmöntalteenotto, lukitukset, valaistus, jne., kaikki yhden helppokäyttöisen käyttöliittymän taakse ja edullisin kustannuksin.

SiMAP automaation etuja:

* Kevyt ja yksinkertainen kaapelointi.S-S Simap automaatio-4

* Modulaarinen ratkaisu.

* Kaikki toiminnot yhdellä järjestelmällä.

* Edullinen tapa hoitaa taloautomaatio.

SiMAP automaatio on järjestelmä, jolla voidaan kattaa koko taloautomaatio. Se laajenee pienestä kiinteistöstä suurempiinkin yksiköihin. Toisaalta järjestelmää voidaan laajentaa myöhemminkin vaikka moduuli kerrallaan.

Tästä linkistä pääset SiMAP -kotisivuille.